Omogočamo malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom in proračunskim uporabnikom najem opreme, ki jo potrebujejo, namesto nakupa, ki jim slabi kapitalsko strukturo v bilanci.

Ko kupite IT opremo, ima le ta amortizacijsko dobo 5 let. Lizing Vam omogoča, da ohranjate vašo opremo vedno konkurenčno in najnovejšo. S tem ko najamete IT opremo, jo po končani dobi lizinga lahko vrnete, ter se odločite za novo. S tem ima podjetje vedno najnovejšo IT opremo, ki mu omogoča delo z novimi tehnologijami. To pa omogoča prilagodljivost in ohranjanje konkurenčnosti podjetja na trgu.

Pri operativnem lizingu razen mesečnih stroškov lizinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov. Slednje kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, temveč jo ohranja.
Vhodni davek na dodano vrednost (DDV) se ne financira vnaprej, temveč se obračunava na mesečni ravni.
Pri operativnem lizingu tako ni knjiženja v sredstvih kot tudi ne strani obveznosti. Amortizacija se knjiži pri lizingodajalcu.

Koliko je minimalna neto vrednost lizinga?

Najmanjša neto nabavna vrednost, ki jo financiramo je 500 EUR.

Kdaj pogodba stopi v veljavnost?

Pogodba stopi v veljavo v pričetku naslednjega meseca, točneje 1. v naslednjem mesecu. Če ste prejeli lizing opremo pred tem datumom, se v čas uporabe opreme med datumom prevzema opreme in dejanskim prvim lizing obrokom obračuna strošek uporabe.

Kdaj se plačujejo obroki?

Mesečni obroki se plačujejo vsak mesec, v primeru kvartalnih obrokov plačate obveznosti štirikrat na leto (1. januarja, 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra). V primeru kvartalnega plačnika, se mesečni obrok zniža za 1,5%.

Kakšni so stroški razen mesečnega obroka lizinga?

Zavarovanje je obvezno za vse predmete lizinga. Lizingojemalec se lahko odloči za svoje zavarovanje, ter dokazilo o zavarovanju dostavi. Ali zavaruje pri lizingo dajalcu. Premija se plačuje enkrat letno in se razlikuje glede na nakupno vrednost lizinških predmetov.

Kdaj postanem lastnik lizinške opreme?

Z operativnim lizingom ne postanete lastnik opreme, temveč plačujete mesečni obrok uporabe te opreme. Iz pravnih razlogov mora lizing pogodba določiti, da bo oprema na koncu lizinškega obdobja vrnjena. Ko se oprema vrne, jo lahko takoj nadgradite z novejšo ali po dogovoru opremo odkupite v višini 5 % – 10% neto nabavne vrednosti opreme.

Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe?

Pri prodajalcu naročite izračun za izbrano dobo najema. Prodajalec bo v nekaj minutah pridobil avtorizacijo, s katero bo omogočena sklenitev pogodbe.

Priloga pogodbe so naslednje listine:

– podatki o registraciji

– osebni dokument poslovodne osebe

Kdaj prevzamem predmet najema?

Predmet najema lahko prevzamete takoj, ko je podpisana pogodba in so dostavljene vse potrebne priloge.